wp41d1d726.png
wpf4172d4b.png
wpf4172d4b.png
wpf4172d4b.png
wp0_wp9ce993f0_06-9.png
wp0_wp9ce993f0_06-9.png

Einduitslag waterbasketbal (zie onder menu waterbasketbal) en nieuwe sponsor zitvolleybal (zie onder menu zitvolleybal)!   zie onder de menu's ook NK WB mei 2013 en ZV toernooi mei 2013 !!!

Wat is GESPOSS ?

GESPOSS is een sportvereniging voor Oss en omgeving voor sporters met een lichamelijke beperking maar ook voor mensen zonder beperking. E.e.a. afgestemd op de individuele mogelijkheden van de leden. Iedereen die wil sporten kan bij GESPOSS terecht voor zwemmen voor zowel kinderen als volwassenen,zitvolleybal en waterbasketbal.

Waarom aangepast sporten ?

Sport kan een belangrijke bijdrage leveren aan de (re)integratie van mensen met een beperking in de maatschappij. Sport kan positieve effecten hebben op het functioneren van mensen zonder of met een beperking of chronische ziekte. Sport en beweging hebben een positieve invloed op :

1. Het leren omgaan met eigen en andermans           beperking .

2. Herstel en onderhoud sociale contacten.

3. (Hernieuwd) kennismaken met bewegen, sport en spel  Als vrijetijdsbesteding

Wie kan lid worden ?

Iedereen die wil sporten kan lid worden van GESPOSS.

wp0_wp5bbf9039_05_06.jpg
wp0_wpb73c52d6_05_06.jpg
wp0_wp270fd738_05_06.jpg
wp0_wp4fa0f528_05_06.jpg

                                                 Gesposs webmaster Copyright

        © All rights reserved. Made By Serif.  Terms of use  |  Privacy policy

Gesposs
Free Web Hosting